สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

1/14/2557

ประวัติส่วนตัว

                                                                      ประวัติส่วนตัวชื่อ นางสาวมณีจันทร์ อุ้ยฟัก
ชื่อเล่น มด
วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 564102009
เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2537
กรุ๊ปเลือด O
จบจากโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
คติประจำใจ ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด

ชื่อ นางสาววิจิตรา โคตรดก
ชื่อเล่น ดา
วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 564102033
เกิดวันที่ 12 มกราคม 2538
กรุ๊ปเลือด B
จบจาก โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
คติประจำใจ เป้าหมาย มีไว้พุ่งชน